Находища 
 

Пчелари –  Стамболово, Хасково,  Югоизточна България

варовик (CaCO3 > 98%)

  > 13,500,000 тона защитени(6,6 милиона),вероятни и възможни запаси

  Приложения: варовикът от находището е оптимално приложим във фуражната и карамична индустрии в света, както и в системи(FGD) за почистване на сяра от изгорелите газове в топлоелектрическите централи

  Клиенти: Основни птиче & яйче производители в България (Хайпро България ООД, Авес 94 АД, Фуражи Росица ЕАД, и т.н.)

  Концесия за 35 години получена през 2008 (собственик на земята от концесионната площ)

Керемидките Стамболово, Хасково, Югоизточна България

кварц-фелдшпатови глинести пясъчници

  > 20,000,000 тона защитени(2,5 милиона),вероятни и възможни запаси

  Приложения: оптимален материал за производството на тухли, керамични плочки и клинкер

  Концесия за 30 години предоставена през 2003

Ралица –  Стамболово, Хасково,  Югоизточна България

бели бентонитови глини

  >1,000,000 тона защитени (600,000),вероятни и възможни запаси

  Приложения: материалът се използва успешно в производството на електро и домакински порцелан

  Концесия за 30 години предоставена през 2004

Оврага  –  Стамболово, Хасково,  Югоизточна България

аморфен силикат, зеолит

  >4,000,000 тона аморфен силикат защитени(2,5 милиона),вероятни и възможни запаси

  >2,000,000 тона зеолит защитени(1,0 милион),вероятни и възможни запаси

  Приложения: аморфен силикат / циментова и керамична индустрии; зеолит – водно пречистване, хранителни добавки, обогатяване на почви и други индустриални приложения

  Предстояща Концесия

   

Exploration Area

 

 
  Последна промяна : Юни, 2016
Copyright © 2016 - Гравелита ООД. - Всички Права Запазени.
Въпроси относно тази уеб страница? Моля свържете се с Webmaster.